Casus Feedback geven

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Cases

Feedback geven aan medewerkers

Veel mensen hebben moeite met het ontvangen van kritiek. Voor iedereen is het mogelijk om dit te veranderen. Zo ook voor een leidinggevende binnen ons netwerk.

Kon niet tegen kritiek

Een medewerker kon ab-so-luut niet tegen kritiek. Iedere keer als hij feedback wilde geven, liep de medewerker boos weg. De medewerker functioneerde verder goed, maar hij was er klaar mee, hij wilde gewoon feedback kunnen geven.

Welke boodschap geef je?

Samen hebben we naar het proces gekeken. Hoe ga je in gesprek met de medewerker. Geef je andere ruimte tijdens dit gesprek. Wat is realistisch om te verwachten van de medewerker in een dergelijk gesprek. Welke boodschap wil je geven en wat doe je áls degene wegloopt.

Met praktische antwoorden op deze vragen gingen we aan de slag. We hebben een praktisch plan opgesteld en de leidinggevende is met de juiste handvatten het gesprek ingegaan.

Nadien hebben we het gesprek geëvalueerd en het is de leidinggevende gelukt, om een medewerker die niet tegen kritiek kan tóch open te benaderen en een goed gesprek te voeren. Voor beide partijen een hele mooie uitkomst!

Succesvol feedback geven aan medewerkers

Wil jij ook getraind worden in het succesvol feedback geven? Doe dan mee aan ons Traject Management Ontwikkeling (TMO).