Casus Productief Teamoverleg

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Cases

Een productief teamoverleg

Stel je voor tijdens het wekelijkse of maandelijkse teamoverleg luistert het complete team aandachtig mee, ze letten op, stellen vragen en komen met oplossingen. Iedereen gaat met energie het overleg uit. Klaar om weer aan het werk te gaan.

Klinkt dit onwaarschijnlijk en onmogelijk? Toch kan het wel! Het is ons met meerdere leidinggevenden en medewerkers gelukt. Hoe? Door de leidinggevende te trainen om in gesprek te gaan met de medewerkers die niet actief mee doen.

Zoals in dit geval, bij een van onze klanten.

Medewerker wil geen overleg meer

De leidinggevende heeft periodiek een teamoverleg gepland met zijn medewerkers. Een van de medewerkers had geen zin meer in dit overleg, er werd niet geluisterd en het was veel te druk om te overleggen. De leidinggevende heeft hieraan toegegeven en het teamoverleg gestopt. Toch zag hij wel echt het nut van een team overleg. Maar hoe?

Het teamoverleg herstellen

Ten eerste hebben we geholpen met het gesprek aangaan met de medewerker. Wat wil je tijdens het gesprek bereiken? Hoe bereid je dat voor? Welke vragen stel je? Welke rol neem je aan in het overleg? Door al deze onderwerpen te bespreken en de leidinggevende te trainen om het gesprek te voeren, kon de leidinggevende het gesprek goed voeren en bleek het dat ze meer op één lijn zaten dan dat ze vooraf dacht.

Door dit gesprek aan te gaan met de medewerkers is, dankzij de juiste vragen en gesprekstechnieken te gebruiken, is het teamoverleg in ere hersteld. Maar doordat alle medewerkers nu actief mee doen, is het teamoverleg productiever dan ooit.

Ook een productief teamoverleg?

Wil jij ook graag een productief teamoverleg waar iedereen energie van krijgt in plaats van dat het energie kost? Doe dan mee aan ons Traject Management Ontwikkeling (TMO) en wij geven je de juiste handvatten.