Casus De juiste persoon op de juiste plek

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Cases

De juiste persoon op de juiste plek

Iemand die doet wat hij of zij leuk vindt, doet het werk beter én sneller. Maar zit iedereen in jouw bedrijf op de juiste plek? Heb je af en toe het idee dat iemand niet op zijn of haar plek zit? Een leidinggevende kwam met deze vragen bij ons.

De medewerker kan meer

Hij dacht dat zijn medewerker meer kan dan dat hij nu doet. Terwijl degene wel is fouten maakte vaak simpele fouten door onoplettendheid. Maar hij wist niet hoe hij deze gesprekken op moest pakken.

Zelf nadenken

Allereerst is het in deze situatie belangrijk dat je de medewerker zelf ook laat nadenken over zijn of haar toekomst. Door een medeweker aan te sporen om hier over na te denken zorg je ervoor dat ze niet ‘ineens’ overhaaste beslissingen nemen.

Plan van aanpak

We stelden samen met de leidinggevende een plan op. Hoe we de medeweker kunnen triggeren om over zijn of haar toekomst na te denken, hoe we tot een overeenstemming kunnen komen en deze goede medewerker kunnen behouden. Maar ook welke middelen zoals opleidingen, meekijken bij andere functie etc. er ingezet konden worden. Met dit plan hebben we het gesprek met de medewerker voorbereid. En met succes! Want deze werknemer zit, na het doorlopen van het plan, op de juiste plek!

De juiste persoon op de juiste plek!

Iemand die doet wat hij of zij leuk vindt, doet het werk beter én sneller. Maar zit bij jouw organisatie iedereen op de juiste plek?