Word een succesvolle manager

Managen is een vak, je beschikt niet direct over alle vaardigheden en de kennis van het managen nadat je die nieuwe functie hebt gekregen. Je moet jezelf nog ontwikkelen tot de manager die jij wilt zijn, om jouw team optimaal te laten presteren. Daar gaan wij je mee helpen! Met ons Traject Managementontwikkeling (TMO), stomen wij jou klaar om een succesvolle manager te zijn.

Praktijkgericht

Het gehele traject is op de praktijk gericht, je kunt het geleerde de volgende dag toepassen in de praktijk. Je werkt immers ook in de praktijk, dus niet onnodig veel theorie, maar praktische vaardigheden en inzichten.  

Uniek traject

Eindelijk een praktisch opleidingstraject voor beginnende managers! Er zijn diverse traineeships voor starters en ondernemers, maar een praktisch traject dat ondersteunt in de ontwikkeling van managers is er niet. Daarom hebben we zelf dit traject ingezet.

Groep van gelijkgestemden

Beginnende managers die in dezelfde situatie zitten, dezelfde uitdagingen hebben en tegen dezelfde problemen aanlopen. Dus begrijpen ze elkaar en kunnen ze elkaar helpen. Voorafgaand vindt er een intake plaats, zodat de doelen en cursisten goed op elkaar afgestemd zijn.

naar de top met Inspiration Builders als organisatie adviseur

WAAROM EEN management ONTWIKKELINGSTRAJECT?​

In veel bedrijven wordt een nieuwe manager aangenomen of er wordt iemand intern doorgeschoven. Dit is meestal iemand waarvan verwacht wordt dat hij of zij deze belangrijke functie kan vervullen. Ze hebben vaak veel kennis van het product of de dienst, maar geen ervaring in het managen van mensen. En dit blijkt lastiger dan gedacht. Dat is ook niet gek, managen is immers een vak.​

"Van de nieuwe manager wordt veel verwacht. Omgaan met belangen van klanten, de directie, de medewerkers en anderen. Managen is pittig en wordt vaak onderschat. Logischerwijs ontbreken in het begin de vaardigheden en kennis om dit mooie vak te kunnen uitoefenen. Waarmee je het risico loopt dat het uitloopt op een teleurstelling. Dit kom ik in de praktijk als organisatieadviseur te vaak tegen, daar moest verandering in komen.'
Ard Heuten

waarom investeren in jezelf of in je management?

Je investeert in de ontwikkeling van een manager. Dankzij deze investering gaat jouw bedrijf beter presteren en kun je de controle overlaten aan de manager zodat jij weer kunt pionieren en ondernemen.

Betere prestatie

Een goede manager houdt rekening met de belangen van klanten, de directie, de medewerkers en anderen. Na ons traject kunnen ze al deze aspecten beter managen. Dit zorgt voor een betere prestatie.

Minder controleren

Dit betekent ook dat je als werkgever beter leert loslaten. Je kunt erop vertrouwen dat het goed komt.

Prettige werksfeer

De managers krijgen meer inzicht in de drijfveren en het gedrag van medewerkers. Ze krijgen de skills om hier het beste mee om te gaan. Dit zorgt voor een betere sfeer op de werkvloer.

Organisatiegroei

De groei van de onderneming wordt vaak belemmerd omdat de interne organisatie niet optimaal presteert. Door hieraan te werken kan de organisatie weer groeien.

Ondernemer en wil je succesvol managen?

Uiteraard is het traject ook mogelijk voor ondernemers met een managementfunctie. Je investeert in de ontwikkeling van jezelf, waardoor je beter in staat bent om alle aspecten in de onderneming te managen

Praktische informatie

Onderwerpen

Tijdens de vierdaagse cursus komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals leiderschap, de organisatie, managementvaardigheden en feedback geven. Tussen de trainingsdagen door wordt de voortgang 1 op 1 met de deelnemer besproken. Hierbij staat de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer centraal.

Intake​​

Voordat een cursist wordt toegelaten voeren we eerst een intakegesprek. Dit vindt bij voorkeur plaats met de leidinggevende/ondernemer en de beginnende manager. Beiden kunnen aangeven wat de leerdoelen van de beginnende manager zijn en speciale aandachtsgebieden kunnen worden besproken. 

Groepsgrootte

De groepsgrootte bedraagt maximaal 8 deelnemers. Zodat we de kwaliteit van het traject kunnen waarborgen voor iedere individuele deelnemer.

Startdata

12-05 Traject managementontwikkeling

We trappen op 12 mei 2021 af met het voorjaarstraject. Het traject duurt drie maanden er zijn vier all-inclusive trainingsdagen.

01-09 Traject Managementontwikkeling

01-09-2021 gaat het najaarstraject van start. Ook dit traject duurt drie maanden en zijn er vier all-inclusive trainingsdagen.

Trainingsdagen

De training vindt plaats in Enschede. Bij de locatie is voldoende gratis parkeergelegenheid.  De lunch en andere zaken zijn bij de prijs inbegrepen.

Investering

De investering voor het Traject Managementontwikkeling is €2.250,- inclusief BTW

Traject
Managementontwikkeling

Leren in de praktijk

Het TMO-traject is opgezet en wordt uitgevoerd door Inspiration Builders. Inspiration Builders is een organisatieadviesbureau dat zich met name richt op het MKB. We hebben ruime ervaring in de begeleiding van ondernemers en managementteams. Vanuit deze praktische kennis hebben wij het Traject Managementontwikkeling (TMO) ontwikkelt. Dus niet vanuit de boekjes, maar vanuit praktische ervaringen. Deze ervaring willen wij meegeven aan onze deelnemers, zodat zij een betere en succesvolle manager zijn.

Traject managementontwikkeling